saperator-bg

General overhaul

Cogeneration technology

Generální oprava kogenerační jednotky je důležitý servisní zásah, který obnovuje výkonnost a spolehlivost stroje. Během této opravy jsou zkontrolovány (a případně vyměněny) všechny důležité komponenty jednotky, což má zajistit její optimální fungování. Oprava zahrnuje servis motoru, generátoru a výměnu opotřebených dílů a další servisní práce. Díky tomu dojde k zajištění spolehlivého provozu kogenerační jednotky, zvýší se efektivita jejího provozu a předchází se tak nečekaným výpadkům kogenerační jednotky.