saperator-bg

Redukcja emisji CO2

Nowoczesna energetyka

W związku z tym, że jednostki kogeneracyjne pozyskują energię elektryczną i ciepło z jednego paliwa, zwiększają swoją efektywność energetyczną, a tym samym zmniejszają zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Dzięki temu znacząco ogranicza się emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, w tym CO2, które są główną przyczyną globalnego ocieplenia. Jednostki kogeneracyjne zmniejszają straty energii i zależność od tradycyjnych źródeł energii, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.