saperator-bg

CO2 emission reduction

Cogeneration technology

Tím, že kogenerační jednotky získávají elektřinu a teplo z jediného paliva, zvyšují svoji energetickou efektivitu a snižují tak i potřebu fosilních paliv. To výrazně snižuje emise skleníkových plynů oproti tradičním zdrojům energie, včetně CO2, které jsou hlavní příčinou globálního oteplování. Díky kogeneračním jednotkám se snižuje energetický odpad a závislost na tradičních zdrojích energie, což přispívá k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.