saperator-bg

Odkup energii elektrycznej

Modern energy sector

Odkup energii elektrycznej to usługa, która umożliwia właścicielom źródeł energetycznych, takich jak elektrownie fotowoltaiczne, jednostki kogeneracyjne, akumulatory i inne, sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej, którą wytwarzają, do sieci elektrycznej. Energia elektryczna może być sprzedawana po aktualnych cenach hurtowych. Odkup energii elektrycznej daje zatem właścicielom źródeł możliwość otrzymania wynagrodzenia finansowego za wyprodukowaną energię, jednocześnie przyczyniając się do pełnego wykorzystania poszczególnych źródeł. Usługa odkupu energii elektrycznej pomaga również zoptymalizować sieć energetyczną poprzez wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej w momencie, gdy jest to najkorzystniejsze.