saperator-bg

Electric power purchase

Modern energy sector

Výkup elektřiny je služba, která umožňuje vlastníkům energetických zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky, baterie a další, prodat nadbytečnou elektřinu, kterou vytvářejí, do elektrické sítě. Tato elektřina může být prodána za aktuální velkoobchodní ceny. Výkup elektřiny poskytuje tedy vlastníkům zdrojů příležitost získat finanční odměnu za svou energetickou produkci a zároveň přispívá i k plnému využití jednotlivých zdrojů. Služba výkupu elektřiny také pomáhá optimalizovat energetickou síť tím, že využívá přebytky elektřiny v momentě, když je to nejvýhodnější.