Gaz ziemny jest bardzo odpowiednim paliwem dla jednostek kogeneracyjnych. To paliwo kopalne zawiera głównie metan, a jego spalanie w jednostkach kogeneracyjnych ma wiele zalet. Co ważne, wykorzystana jest maksymalna możliwa ilość energii zawartej w tym paliwie. Wszystko to przy niskiej emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń. Jednostka kogeneracyjna jest jednocześnie bardzo elastycznym urządzeniem, które można eksploatować zgodnie z potrzebami sieci. Co więcej, gaz ziemny jest dostępny w dużych ilościach, co zapewnia jego stabilne dostawy.