Zemní plyn je velmi vhodným palivem pro kogenerační jednotky. Toto fosilní palivo obsahuje převážně metan a jeho spalování v kogeneračních jednotkách má mnoho výhod. Důležité je, že se při tom využívá maximální možné množství energie obsažené v tomto palivu. To vše s nízkými emisemi oxidu uhličitého a znečišťujících látek. Přitom je kogenerační jednotka velmi flexibilním zařízením, které lze provozovat dle potřeb sítě. Zemní plyn je navíc hojně dostupný, což zajišťuje stabilní dodávky.