saperator-bg

Gaz wysypiskowy

Nowoczesna energetyka

Jednostki kogeneracji mogą również efektywnie wykorzystywać różne rodzaje biogazów, np. gaz wysypiskowy, powstający w wyniku rozkładu materiału organicznego na wysypiskach śmieci. Gaz ten zawiera metan i dwutlenek węgla. Jednostki kogeneracyjne odbierają gaz wysypiskowy dostosowany do niezbędnej jakości i spalają go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zapobiega to wydostawaniu się metanu do atmosfery, gdzie w przeciwnym razie działałby jako silny gaz cieplarniany. Dzięki temu gaz wysypiskowy zamienia się w energię użyteczną, zwiększając efektywność produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zmniejszając emisję gazów cieplarnianych. Praktyka ta promuje zrównoważony rozwój i odpowiedzialne podejście do gospodarki odpadami.