Kogenerační jednotky mohou efektivně využívat i různé druhy bioplynů, např. skládkový plyn, vytvořený rozkladem organického materiálu na skládkách. Tento plyn obsahuje metan a oxid uhličitý. Kogenerační jednotky sbírají skládkový plyn upravený na potřebnou kvalitu a spalují ho pro produkci elektřiny a tepla. To zabraňuje úniku metanu do atmosféry, kde by jinak působil jako silný skleníkový plyn. Tím se skládkový plyn přeměňuje na užitečnou energii, zvyšuje se tím efektivita produkce elektřiny a tepla a snižují emise skleníkových plynů. Tato praxe podporuje udržitelnost a zodpovědný přístup k nakládání s odpady.