saperator-bg

Gaz kopalniany

Nowoczesna energetyka

Jednostki kogeneracyjne, które spalają gaz kopalniany, są kluczowym elementem energetycznym w sektorze górniczym. Gaz kopalniany, który uwalnia się podczas wydobycia węgla lub innych surowców, często zawiera dużą część metanu. Jednostki kogeneracyjne potrafią efektywnie ten gaz spalać produkując energię elektryczną i ciepło. Proces ten minimalizuje wyciek metanu do atmosfery, co zapobiega emisji gazów cieplarnianych i ogólnie zwiększa efektywność wydobycia. Jednostki kogeneracyjne wykorzystujące gaz kopalniany zmniejszają wpływ na środowisko i zwiększają sprawność energetyczną w przemyśle górniczym.