Kogenerační jednotky, spalující důlní plyn, jsou klíčovým energetickým prvkem v odvětví těžby. Důlní plyn, který se uvolňuje při dobývání uhlí nebo jiných surovin, obsahuje často z velké části metan. Kogenerační jednotky dokáží tento plyn efektivně spalovat pro výrobu elektřiny a tepla. Tímto procesem se minimalizuje únik metanu do atmosféry, což zabraňuje emisím skleníkových plynů a celkově se tím zvyšuje efektivita těžby. Kogenerační jednotky, provozované na důlní plyn snižují environmentální dopad a zvyšují energetickou účinnost v těžebním průmyslu.