saperator-bg

Energia regulowana

Modern energy sector

Energia regulowana to energia kupowana przez ČEPS od zarejestrowanych uczestników rynku w celu utrzymania bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym. Nierównowaga może wynikać z różnic w całkowitych dostawach i zużyciu w sieci. Energia regulowana może być dodatnia (jest aktywowana, gdy występuje niedobór energii elektrycznej i istnieje potrzeba, na przykład, zwiększenia mocy elektrowni) lub ujemna (ta jest aktywowana, wręcz odwrotnie wtedy, gdy w sieci występuje nadwyżka energii elektrycznej i istnieje potrzeba zmniejszenia mocy elektrowni lub zwiększenia obciążenia).