saperator-bg

Regulatory energy

Modern energy sector

Regulační energie je energie, kterou kupuje ČEPS od registrovaných účastníků trhu za účelem udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Nerovnováha může vzniknout z důvodu odchylek v celkových dodávkách a spotřebě v síti. Regulační energie může být kladná (je aktivována v případě, když je nedostatek elektřiny a je třeba např. zvýšit výkon elektrárny) nebo záporná (ta je naopak aktivována, když je přebytek elektřiny v síti a je třeba snížit výkon elektrárny nebo zvýšit zatížení).