saperator-bg

Energetyka wspólnotowa

Modern energy sector

Energetyka wspólnotowa to innowacyjne podejście do sektora energetycznego, które kładzie nacisk na aktywny udział lokalnych mieszkańców i małych społeczności w energetyce. Koncepcja ta wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększa efektywność energetyczną. Głównym celem jest stworzenie zrównoważonych systemów energetycznych na poziomie lokalnym, co obejmuje rozwój mikrosieci, wspólną produkcję oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i małych firmach. W ten sposób energetyka wspólnotowa przynosi społecznościom lokalnym korzyści gospodarcze i środowiskowe, zwiększając niezależność energetyczną i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych.