saperator-bg

Community energy

Modern energy sector

Komunitní energetika představuje inovativní přístup k energetickému sektoru, který klade důraz na aktivní participaci místních obyvatel a malých komunit na energetice. Tento koncept podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivity. Hlavním cílem je vytvoření udržitelných energetických systémů na místní úrovni, což zahrnuje rozvoj mikrosítí, sdílené výroby a spotřeby elektřiny v domácnostech a malých firmách. Komunitní energetika tak vytváří ekonomické a environmentální přínosy pro lokální společenství, zvýšení energetické nezávislosti a snížení emisí skleníkových plynů.