saperator-bg

Elastyczność

Modern energy sector

To zdolność właściciela źródła do szybkiego reagowania na zmiany w dostawie i zużyciu energii elektrycznej w celu utrzymania bilansu energetycznego w sieci – energia elektryczna musi być wyprodukowana dokładnie w takiej ilości, jaka jest w danym momencie zużywana. Obejmuje to wykorzystanie źródeł, które mogą szybko zwiększyć lub zmniejszyć ich produkcję. Elastyczność umożliwia efektywną produkcję energii elektrycznej, minimalizując straty i zapewniając niezawodne działanie sieci. W przyszłości nacisk zostanie położony na wykorzystanie zdecentralizowanych źródeł i zaangażowanie konsumentów w zarządzanie elastyczną eksploatacją. W razie potrzeby odbiorcy staną się również dostawcami.