saperator-bg

Flexibility

Modern energy sector

Jde o schopnost majitele zdroje rychle reagovat na změny v dodávce a spotřebě elektřiny tak, aby se udržela energetická rovnováha v síti – elektřinu je třeba produkovat přesně v množství, které je v daném okamžiku spotřebováno. To zahrnuje využívání zdrojů, které mohou rychle zvýšit nebo snížit svou produkci. Flexibilita umožňuje vyrábět elektřinu efektivně, minimalizuje ztráty a zajišťuje spolehlivý provoz sítě. V budoucnosti bude důraz kladen hlavně na využití decentralizovaných zdrojů a zapojení spotřebitelů do řízení flexibilního provozu. Odběratelé se tak v případě potřeby stávají i dodavateli.