saperator-bg

Blok agregacyjny

Modern energy sector

Blok agregacyjny to zespół wzajemnie współpracujących źródeł energii służących do świadczenia usług bilansu mocy w sieci elektrycznej. Blok ten ma minimalną całkowitą moc 1 MW. Jednak nawet w przypadku mniejszych źródeł możliwe jest agregowanie ich w blok, który na zewnątrz zachowuje się jak jedno duże źródło. W ten sposób osiągana jest większa efektywność i niezawodność systemu energetycznego. TEDOM jest certyfikowanym dostawcą tych usług dla Czeskiego Systemu Przesyłu Energii Elektrycznej (ČEPS) i oferuje innym właścicielom źródeł możliwość przyłączenia się do tego bloku.