saperator-bg

Aggregation block

Modern energy sector

Agregační blok je soubor vzájemně spolupracujících energetických zdrojů, který slouží k poskytování služeb výkonové rovnováhy v elektrické síti. Tento blok má minimální celkový výkon 1 MW. I při menších velikostech zdrojů je však možné tyto agregovat do bloku, který se navenek chová jako jeden velký zdroj. Tímto způsobem je dosaženo větší efektivity a spolehlivosti energetického systému. TEDOM je certifikovaným poskytovatelem těchto služeb pro Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu (ČEPS) a nabízí ostatním majitelům zdrojů možnost se do tohoto bloku zapojit.