saperator-bg

Vladimír Hlavinka se stal členem výkonného výboru COGEN Europe

calendar 27.10.2022
Na výroční konferenci evropského sdružení pro podporu kogenerace COGEN Europe, která se konala v říjnu tohoto roku, byl generální ředitel TEDOM Vladimír Hlavinka zvolen za člena výkonného výboru této asociace.

Výkonný výbor se skládá ze 14 odborníků na kogeneraci, z nichž každý zastupuje národní sdružení COGEN, výkonného člena nebo řádného člena. Výkonnému výboru předsedá předseda COGEN Europe a účastní se ho výkonný ředitel COGEN Europe. Schází se čtyřikrát ročně a jeho funkce jsou především tyto:

  • dohlížet na činnost sdružení COGEN Europe, poskytovat poradenství a pomoc při řízení, finanční obezřetnosti a personálním zajištění sdružení,
  • přispívat k formulování politiky sdružení COGEN Europe.

Vedle zástupců národních sdružení jsou ve výkonném výboru i další představitelé z řad výrobců kogeneračních technologií, jako např. AB Energy, Siemens Energy, Innio či 2G Energy. Zvolení Vladimíra Hlavinky do této funkce je tak výrazem uznání postavení TEDOM mezi významnými subjekty v oblasti kogenerace.