saperator-bg

VÍCE NEŽ 100 KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK TEDOM V SEVERNÍ AMERICE

calendar 17.08.2022
Společnost TEDOM rozšiřuje své obchodní aktivity v Severní Americe o více než 100 prodaných kogeneračních jednotek. Celkový společný elektrický výkon těchto jednotek je vyšší než 33 MW. Aktivní expanzi v Severní Americe jsme zahájili v roce 2016. Zaměřili jsme se především na spolupráci s regionálními partnery, kteří mají silné servisní zázemí a mohou tak poskytovat kvalitní technickou podporu koncovým zákazníkům. Mezi ně patří společnosti Kinsley Energy Systems v USA, Total Power Limited a CO-CONERGY Corp. v Kanadě a ENERGOS v Mexiku.

„Mnohem důležitější než 100 kogeneračních jednotek je skutečnost, že TEDOM disponuje širokou řadou těchto jednotek s elektrickým výkonem od 35 kW do 4 MW. Jinými slovy, TEDOM může zákazníkovi vždy nabídnout vhodné řešení pro spolehlivý, efektivní a flexibilní způsob výroby tepla a elektřiny, ať už je palivem pro kogenerační jednotku zemní plyn, bioplyn, LPG, nebo i tzv. obnovitelný zemní plyn. Převážná většina kogeneračních jednotek TEDOM je navíc připravena na spoluspalování směsi vodíku a zemního plynu, a to až do koncentrace 20 % vodíku,“ říká Michael Jewell, obchodní manažer odpovědný za region Severní Ameriky.

Kogenerační jednotky jsou v Severní Americe ceněny také pro svou schopnost fungovat v tzv. ostrovním režimu, tj. bez připojení k hlavní síti. Kogenerace tak přináší tolik potřebnou odolnost a flexibilitu, protože kogenerační jednotky lze zapínat a vypínat podle aktuálních potřeb provozovatele. Kogenerační jednotky mohou fungovat také jako záložní zdroj energie. Kromě toho výrazně snižují emise z výroby elektřiny a tepla.

O zajímavé instalaci, která ilustruje výhody kogenerace, si můžete přečíst v této případové studii z kanadského města Woodstock.

„Podnikáme všechny nezbytné kroky, abychom již v roce 2023 zdvojnásobili počet instalovaných jednotek. Zavedli jsme přímou podporu pro naše partnery a koncové zákazníky, když jsme jmenovali Michaela Alfana novým provozním ředitelem a vytvořili jsme také tým servisních techniků vyškolených přímo u výrobce originálního zařízení. Dalším nejbližším cílem je otevření skladu náhradních dílů, což výrazně urychlí údržbu a sníží náklady na přepravu náhradních dílů pro naše servisní partnery,“ dodává Michael Jewell.