saperator-bg

TEDOM VÍTÁ SCHVÁLENÍ ZEMNÍHO PLYNU JAKO ZELENÉHO ZDROJE V RÁMCI TAXONOMIE EU

calendar 08.07.2022
Díky tomu mohou být investice do energetických projektů se zemním plynem i nadále podporovány jako environmentálně udržitelné.
To je velmi dobrá zpráva pro oblast plynové kogenerace. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla ze zemního plynu je v tomto ohledu čistý a vysoce efektivní proces, navíc snadno regulovatelný. Do přenosových soustav díky tomu přináší potřebnou flexibilitu.

Ve spojení s dlouho životností a variabilitou spalování různých druhů plynu je kogenerace moderní technologií, která usnadní přechod na obnovitelnou energetiku a při spalování obnovitelných paliv bude i do budoucna její nedílnou součástí.