saperator-bg

TEDOM JEST PRZYCHYLNY UWZGLĘDNIENIU GAZU ZIEMNEGO JAKO ZIELONEGO ŹRÓDŁA W RAMACH TAKSONOMII UNIJNEJ

calendar 08.07.2022
Dzięki temu inwestycje w projekty związane z energią z gazu ziemnego mogą być nadal wspierane jako zrównoważone środowiskowo.

Dla sektora kogeneracji gazowej jest to bardzo dobra wiadomość. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego jest pod tym względem procesem czystym i bardzo efektywnym, a także łatwym do regulowania. Dzięki temu zapewnia niezbędną elastyczność systemom przesyłowym.

W połączeniu z długowiecznością i zmiennością spalania różnych rodzajów gazu, kogeneracja jest nowoczesną technologią, która ułatwi przejście na energię odnawialną i będzie w przyszłości nadal integralną częścią przy spalaniu paliw odnawialnych.