saperator-bg

Spustili jsme 4 MW kogenerační systém v polských Tarnovských Horách

calendar 15.06.2023
26. dubna byl v teplárně v polském městě Tarnowskie Góry instalován vysoce účinný kogenerační systém TEDOM. Systém se skládá ze dvou kogeneračních jednotek QUANTO 2000 na zemní plyn v kontejnerovém provedení, z nichž každá má elektrický výkon 2MWe, a biomasové kotelny o tepelném výkonu 12 MW.

Součástí projektu bude i instalace další kogenerační jednotky o výkonu 1 MWe, která bude využívat směs zemního plynu a bioplynu z místní čistírny odpadních vod.

Toto nové ekologické zařízení bude zásobovat teplem přibližně 10 000 bytů a veřejných zařízení v Tarnovských Horách. Přínos pro obyvatele je značný: Povede ke snížení spotřeby uhlí ve stávající teplárně o 50 %, protože teplárna bude využívat jako paliva plyn, bioplyn a lesní biomasu z místních zdrojů. Navíc více než polovina vyrobeného tepla bude pocházet z obnovitelných zdrojů energie a z vysoce účinné nízkouhlíkové plynové kogenerace. Tato změna přispěje ke snížení emisí oxidu uhličitého o 13 000 tun ročně, což je ekvivalent vysazení více než 2 milionů stromů.