saperator-bg

Rozšíření provozu kogenerační jednotky o podpůrné služby

Zákazník : Menší městská oblast

Druh provozu: teplárenský provoz 

 

Instalované technologie:

  • Zdroj energie: Kogenerační jednotka TEDOM Quanto 1000
  • Elektrický výkon: 999 kW
  • Tepelný výkon: 1155 kW 
 

Popis provozu:

Kogenerační jednotka na zemní plyn o elektrickém výkonu 1 MW zásobuje elektřinou a teplem rezidenční oblast menšího města. Jednotka je provozována ve standardním teplárenském diagramu, kdy většinu zimy běží téměř nepřetržitě, v přechodných obdobích občasně a v létě vůbec.  

Elektřina slouží ke krytí vlastní spotřeby teplárny a k dodávce do sítě. Teplo je dodáváno do teplovodní kotelny, která disponuje akumulační nádobou. Objem dodaného tepla je cca 24 000 GJ/rok a elektřiny cca 5 000 MWh/rok. 

Zapojením do agregačního bloku TEDOM získal zákazník za prvních 8 měsíců roku 2023 dodatečné tržby ve výši 1,6 milionů korun, a to beze změny způsobu svého provozu a bez jakýchkoli dalších  nákladů.