saperator-bg

Případová studie: Granada Luxury Belek Hotel

Místo realizace: Turecko

Hotelové resorty jsou díky velkému odběru elektrické i tepelné energie optimálním místem pro instalaci kogenerační jednotky jako lokálního energetického zdroje. To platí dvojnásob, pokud má takový resort např. bazén nebo poskytuje jinou energeticky náročnou službu pro své hosty (wellness, konferenční sál apod.). Díky kombinované výrobě elektřiny a tepla s sebou kogenerační technologie nese u takovéhoto typu provozu velký potenciál snížit náklady na energie.

Instalace kogenerační jednotky navíc zvyšuje i nezávislost hotelu na dodávkách elektřiny ze sítě, a přispívá tedy k celkovému pohodlí hostů. Hotel totiž poskytuje své služby 24 hodin denně a často přitom dochází k náhlému zvýšení odběru např. při příjezdu hostů či při společenských akcích. Kogenerace je v tomto ohledu dostatečně flexibilní a umí se s těmito výzvami bez problému vyrovnat.

Kogenerační jednotky
5 KJ TEDOM Cento 200
Palivo
zemní plyn
Elektrický výkon
5x 200 kW
Tepelný výkon
5x 250 kW
Celková účinnost
88,7 %

O projektu

Granada Luxury Belek Hotel v Turecku se nachází na pozemku o celkové rozloze přesahující 100 000 m² a může ubytovat až 5 000 hostů. Součástí hotelového resortu je i jeden z největších venkovních bazénů v Evropě o velikosti 12 000 m². Spotřeba energií je zde tedy enormní, obzvláště v letních měsících, kdy je elektřina zapotřebí i pro provoz klimatizace. Hotel byl postaven v roce 2017 v tureckém městě Antalya a jeho celková roční spotřeba elektřiny činí v průměru 14 255 MWh, tepla na vytápění a teplou vodu je pak zapotřebí přibližně 12 355 MWh. Náklady na energie jsou přibližně 1 275 000 EUR za rok. Přechod na kogenerační technologii představoval pro tento typ provozu nejenom způsob, jak ušetřit náklady na energie, ale také možnost, jak výrazným způsobem snížit zatížení životního prostředí.

Řešení kogenerace

Místo jedné velké jednotky jsme zvolili pro servis flexibilnější kombinaci:
5 kogeneračních jednotek TEDOM o celkovém elektrickém výkonu 1000 kWe je umístěno v samostatné budově hned vedle transformátoru a vysokonapěťového rozváděče. Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám v letních měsících (teploty přesahující 40 °C, vlhkost vzduchu přes 90 %) je v této budově nainstalován i dodatečný systém chlazení, který snižuje vnitřní teplotu vzduchu pod 35 °C a udržuje jeho vlhkost pod hranicí 80 %. Dále byly nainstalovány i silnější a odolnější ventilátory, které zabezpečují celkově lepší proudění vzduchu. To všechno pro zajištění optimálního chodu jednotek.

Současný stav

Aktuální řešení je navrženo tak, aby jednotky byly v provozu celoročně jen s nutnými servisními přestávkami. To s sebou přináší maximální využití kogenerační technologie s důrazem na účinnost. Za rok pak kogenerace pokryje přibližně 57 % celkové spotřeby elektřiny a 75 % celkové spotřeby tepla celého resortu. Díky implementaci kogeneračních jednotek do svého energetického systému tak hotel šetří přibližně 230 000 EUR ročně, což představuje 18 % úsporu oproti předchozím u řešení. Zároveň hotel šetří ročně 2 510 tun CO2 ve srovnání s předchozím stavem.