saperator-bg

Odborný seminář o kogeneraci v USA

calendar 25.05.2023
Naše dceřiná společnost TEDOM USA uspořádala 24. května ve své nově otevřené kanceláři v pensylvánském městě Whitehall odborný seminář. Jeho cílem bylo prezentovat výhody a přednosti kogenerace a tzv. Microgrids na americkém trhu. Akce byla důležitým milníkem pro značku TEDOM v USA. Zúčastnili se jí naši obchodní partneři, zákazníci i další zvaní hosté.

Den před seminářem proběhlo celodenní školení pro oficiální americké partnery TEDOM. Klíčová témata se týkala např. kogenerační jednotky Micro, řídicích systémů ComAp, či možných řešení v oblasti servisu a snižování nákladů po dobu životnosti kogenerační jednotky. Byl tu i prostor pro poskytování zpětné vazby a sdílení technických problémů. Účastníci byli také seznámeni s UL certifikací kogeneračních jednotek Cento.

Samotný seminář nabídl účastníkům komplexní pohled na výhody kogenerace a fungování microgrids. Odborný tým TEDOM USA poskytl cenné informace o inovativních řešeních, která mají podnikům pomoci snížit náklady na energii a zároveň minimalizovat jejich uhlíkovou stopu. Účastníci měli možnost zapojit se do diskuzí, klást otázky a celkově tak lépe pochopit, jak může kombinovaná výroba elektřiny a tepla pozitivně ovlivnit jejich průmyslová odvětví.

Odpoledne byl pro účastníky připraven program na místní střelnici, po němž následovalo občerstvení. Celá akce pak byla zakončena slavnostním přípitkem.