saperator-bg

Seminarium eksperckie na temat kogeneracji w Stanach Zjednoczonych

calendar 25.05.2023
Nasza spółka zależna TEDOM USA zorganizowała 24 maja seminarium eksperckie w swoim nowo otwartym biurze w Whitehall w Pensylwanii. Jego celem było przedstawienie korzyści i zalet kogeneracji, jak również tzw. Microgrids na rynku amerykańskim. Wydarzenie to było ważnym kamieniem milowym dla marki TEDOM w Stanach Zjednoczonych. Wzięli w nim udział nasi partnerzy biznesowi, klienci i inni zaproszeni goście.

Dzień przed seminarium odbyło się całodniowe szkolenie dla oficjalnych amerykańskich partnerów TEDOM. Kluczowe tematy obejmowały np. jednostkę kogeneracyjną Micro, systemy sterowania ComAp, czy możliwe rozwiązania w obszarze serwisu i redukcji kosztów przez cały okres eksploatacji jednostki kogeneracyjnej. Nie zabrakło również miejsca na zgłaszanie uwag i dzielenie się problemami technicznymi. Uczestnicy zapoznali się również z certyfikacją UL jednostek kogeneracyjnych Cento.

Samo seminarium pozwoliło uczestnikom kompleksowo zapoznać się z zaletami kogeneracji i funkcjonowania microgrids. Zespół ekspertów TEDOM USA dostarczył cennych informacji na temat innowacyjnych rozwiązań, które pomagają firmom obniżyć koszty energii przy jednoczesnym zminimalizowaniu śladu węglowego. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dyskusjach, zadawać pytania i ogólnie lepiej zrozumieć, w jaki sposób kogeneracja może pozytywnie wpłynąć na ich branże.

Po południu dla uczestników przygotowano program na strzelnicy, po którym nastąpił poczęstunek. Impreza zakończyła się uroczystym toastem.