„Do našich výrobků vkládáme svoje srdce i duši. Jsme hrdí na tradici českého strojírenství a chceme ji i nadále rozvíjet.
Ve svých cílech nehodláme polevit, tisíce instalovaných kogeneračních jednotek TEDOM po celém světě jsou toho důkazem …“

Úprava naftového motoru na plynový

Již v roce 1993 jsme začali spolupracovat s motorárnou LIAZ v Jablonci nad Nisou na úpravě původně vznětových motorů na zážehové plynové pro použití v kogeneračních jednotkách. Tato úprava znamenala vývoj nových válců, úpravu hlav válců pro umístění zapalovacích svíček místo vstřikovačů a řadu dalších věcí. Vyvinutý motor se stal základem pro naše nejúspěšnější jednotky řady Cento.

Energetické využití skládkového plynu

Provozujeme 22 energetický zdrojů na 16 skládkách odpadu v ČR. Vyrábíme tím přes 42 000 MWh „zelené elektřiny“ ročně, čímž snižujeme emise CO2 o více než 45 000 tun oproti běžnému způsobu výroby elektřiny v ČR.

CNG motor

Po akvizici jablonecké motorárny v roce 2003 jsme dokončili vývoj elektronicky řízeného motoru pro spalování stlačeného zemního plynu. Tento motor je vhodný pro zejména pro dopravní prostředky, jako jsou autobusy, nákladní automobily nebo železniční vozy.

Autobus TEDOM

V roce 2004 jsme představili prototyp vlastního nízkopodlažního autobusu poháněného stlačeným zemním plynem. V roce 2007 jsme začali sériovou výrobu těchto vozů, kterou jsme však v roce 2011 ukončili a veškeré své úsilí jsme soustředili na další vývoj kogeneračních jednotek.

Rozptýlená elektrárna

Již od raných devadesátých let se kromě vývoje a výroby kogeneračních jednotek věnujeme i jejich provozování. Abychom tuto naši činnost zefektivnili, vyvinuli jsme software schopný centrálně řídit desítky až stovky kogeneračních jednotek rozptýlených po celém území republiky. Všechny tyto rozptýlené kogenerační zdroje se navenek tváří jako jedna velká elektrárna, která je velmi spolehlivá a s jejíž produkcí elektřiny lze obchodovat na trhu za výhodnějších podmínek než s elektřinou z jednotlivých menších zdrojů.

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU OPPIK APLIKACE

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025221
Název projektu: SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

TEDOM a. s. získal dotaci ve výši 9 292 191,90 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Snížení uhlíkové stopy kogeneračních jednotek“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti společně s Agenturou pro podnikání a inovace OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE, jehož součástí je podprogram APLIKACE. A právě v rámci podprogramu APLIKACE, je administrován uvedený úspěšný projekt firmy TEDOM a. s.
Zmíněný projekt firmy TEDOM a. s. řeší vývoj kogeneračních jednotek s odlišnými motory. Cílem projektu je zlepšit parametry motorů a snížit emise ve vybraných výkonových řadách produktů. Díky inovaci kogeneračních jednotek dojde ke zvýšení celkové účinnosti a vyššímu využití primární energie v palivu.
Výstupem projektu budou nově sestavené a vyvinuté prototypy kogeneračních jednotek s vyššími technickými parametry, než kterými TEDOM i jeho konkurence momentálně disponují. Projekt bude dokončen v srpnu 2023.

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU OPPIK APLIKACE

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027226
Název projektu: Produktová a procesní inovace ekologicky šetrných motorů ve společnosti Tedom a. s.
TEDOM a. s. získal dotaci ve výši 12 531 661,60 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Produktová a procesní inovace ekologicky šetrných motorů ve společnosti Tedom a. s.“.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti společně s Agenturou pro podnikání a inovace OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE, jehož součástí je podprogram INOVACE. A právě v rámci podprogramu INOVACE, je administrován uvedený úspěšný projekt firmy TEDOM a. s.
Zmíněný projekt firmy TEDOM a. s. řeší problematiku nahrazení morálně i technicky zastaralých výrobních technologií ve výrobním závodu společnosti TEDOM a. s. v Jablonci nad Nisou - dvouvřetenového soustruhu a dvou frézovacích CNC. Všechny uvedené technologie jsou v provozu více než 50 000 provozních hodin, byly pořízeny před více než 15 lety a nyní jsou již ve špatné geometrické kondici.
Předmětem projektu je realizace dvou typů inovací, produktové a procesní. Výstupem projektu budou nové výrobní technologie určené k výrobě inovovaných ekologicky šetrných motorů do kogeneračních jednotek. Nově pořizovaná dvě obráběcí centra a soustruh pomohou TEDOMU výrazně zefektivnit a inovovat výrobní proces. Projekt bude dokončen v srpnu 2023.
Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz