saperator-bg

Nabízíme nové služby v oblasti fotovoltaiky

calendar 28.11.2022
V Tedomu se soustředíme nejenom na vývoj a dodávky kogeneračních jednotek. Přinášíme do moderní energetiky také další produkty a řešení. Nestojíme na místě, ale reagujeme na měnící se energetický trh a jsme součástí aktuálních trendů. Jednou z oblastí, která v současné době prochází překotným vývojem, je energie ze slunce.

Vnímáme fotovoltaické zdroje jako komplementární technologii ke kogeneraci. Vzájemně se tyto technologie výborně podporují a společně přinášejí zákazníkům vyšší přidanou hodnotu. Proto se nově pohybujeme i v oblasti fotovoltaických systémů a aktivně ji rozvíjíme.

V rámci skupiny TEDOM vzniklo několik projektových týmů, které se realizaci fotovoltaických elektráren přímo věnují. Výsledkem toho jsou již dnes desítky probíhajících projektů pro malé spotřebitele do 10 kW i rozsáhlejší projekty, které svým výkonem přesahují 100 kW. Také jsme ve skupině pro tyto účely našli vhodné synergie – např. elektrorozvaděče, na které jsou v současné době dlouhé čekací lhůty, jsme si navrhli sami a sami si je také vyrábíme. Máme tak kontrolu nad jejich kvalitou a jejich dostupnost je pro nás významně lepší.

Dodáním energetického zdroje však spolupráce s Tedomem pouze začíná. Kromě zdrojů energie, tj. kogeneračních jednotek či fotovoltaiky nabízíme našim zákazníkům i pokročilé řízení a správu jejich energetického hospodářství. Pro tyto potřeby jsme založili novou společnost TEDOM Power s.r.o., jejíž zaměstnanci se v oboru pohybují již desítky let. Ti navrhnou pro naše zákazníky takový model zásobování energiemi, který je pro daný druh provozu nejlepší. Tím, že nabízíme širokou paletu služeb, jsme schopni nabídnout řešení široké skupině zákazníků.

Našim cílem pro rok 2023 je stát se aktivním hráčem na energetickém trhu. Již nyní nabízíme našim zákazníkům elektřinu vlastní výroby. Chceme však vlastní výkon podstatně zvýšit. Budujeme pro tyto účely rozptýlenou elektrárnu, která bude v České republice pružně reagovat na aktuální potřeby energetického trhu nebo bude poskytovat např. služby výkonové rovnováhy pro ČEPS. Pro naše zákazníky je podstatné, že tím získají mimo jiné i další zdroje příjmu. Být součástí skupiny TEDOM se prostě vyplatí.