saperator-bg

Kombinace více energetických zařízení pro poskytování podpůrných služeb

Zákazník : Provozovatel skleníku

Provoz: Pěstírna zeleniny 

 

Instalované technologie:

  • Kogenerační jednotky o výkonu 6 MW
  • Elektrokotel o příkonu 10 MW
  • LED osvětlení o příkonu 4 MW
  • HPS osvětlení o příkonu 4 MW
 

Popis provozu:

Jde o zemědělský skleník, ve kterém se celoročně pěstuje zelenina. Zásadním vstupem pro tento typ provozu je světlo a teplo.  

Světlo zajišťují HPS a LED světelné zdroje, mezi něž jsou rozloženy služby aFRR+, aFRR-, mFRR+ a mFRR-. Díky jejich vhodné kombinaci není omezen standardní světelný cyklus skleníků v průběhu roku. Vhodnou volbou služby a nastavením aktivačních cen v závislosti na ceně vstupů/výstupů je zajištěna taková dodávka světla, která poskytne rostlinám potřebné podmínky pro jejich růst.  

Teplo je zajištěno primárně kogeneračními jednotkami, které kromě toho vyrábí i elektrickou energii pro spotřebu světel nebo pro dodávku do sítě. Jejich provoz se odvíjí od potřeby tepla a světla. V závislosti na ročním období tak mohou jednotky poskytovat kombinaci služeb mFRR+, mFRR- a aFRR+. I nastavení aktivačních cen odpovídá těmto potřebám a zajišťuje tak zefektivnění celého provozu. Záložním zdrojem tepla je pak elektrokotel, který díky svým vlastnostem může bez omezení poskytovat službu aFRR- po celý rok. Vzhledem k četnosti aktivací služby lze omezit potřebu spouštění kogeneračních jednotek. 

Zapojením do agregačního bloku by zákazník ve spolupráci s Tedom za prvních 8 měsíců roku 2023 získal dodatečné tržby ve výši cca 50 000 000 CZK, a to beze změny svého standardního provozu a bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Dalších úspor by pak dosáhl díky aktivacím, v nichž by došlo k výrobě elektřiny a tepla, přičemž za jejich výrobu by dostal zákazník zaplaceno.