saperator-bg

Jak profitovat ze zapojení do agregovaného bloku

calendar 27.04.2023
Zapojení do agregovaného bloku přináší majiteli energetického zdroje nové možnosti příjmu, navíc tím může přispět i ke stabilitě sítě. Nové technologie a inovace, odklon od fosilních paliv nebo i rychlá výstavba obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE) přinášejí řadu příležitostí, jak se podílet na zlepšení životního prostředí. Mají ale i své slabiny a limity. Fungování OZE je závislé na přírodních podmínkách, což může bez dostatečné akumulace způsobovat problémy s výkyvy v nabídce elektřiny ze slunce nebo větru.

Agregace flexibility umožňuje přizpůsobit výrobu elektřiny tak, aby se vyrovnala s výkyvy v nabídce elektřiny z OZE. Zatímco ještě nedávno se výroba elektřiny přizpůsobovala spotřebě, do budoucna se model obrátí a spotřeba se začne přizpůsobovat výrobě. To může zahrnovat třeba přesun spotřeby elektřiny na dobu, kdy je k dispozici více elektřiny z OZE, nebo využití akumulace např. baterie v elektro autech pro ukládání energie z OZE na pozdější použití.

Dobrým způsobem, jakým lze výrobu elektřiny z OZE lépe integrovat, je nejenom dbát na optimalizace spotřeby energie, ale je třeba se zaměřit i na celkovou robustnost energetického systému a jeho chytré fungování. Díky tomu se může podíl OZE zvyšovat, aniž by to narušilo bezpečnost a stabilitu sítě. Nedílnou součástí tohoto řešení jsou i flexibilní zdroje, které dokáží eliminovat odchylky, které není možné vyřešit optimalizací spotřeby.

Vyvinuli jsme vlastní softwarové řešení pro provoz agregačního bloku TEDOM, který v současné době řídíme. Čerpali jsme přitom z více než 30 let zkušeností s provozováním vlastních zdrojů. Díky tomu jsme v současné době schopni našim zákazníkům nabídnout zajímavé obchodní modely od zapojení se do našeho agregačního bloku až po vytvoření vlastního bloku na základě poskytnutí licence. Flexibilitu poskytujeme nejen pro ČEPS, ale i pro řízení odchylky našeho portfolia zákazníků.

Flexibilní řízení energetických zdrojů, případně spotřeby energie jsou oblasti, kterými se musíme všichni v energetice zabývat a nadále je rozvíjet. Díky našemu softwarovému řešení je možné výrobu a spotřebu elektřiny optimalizovat takovým způsobem, při kterém se využívají silné stránky jednotlivých zapojených zdrojů.

V prostředí přechodu k decentralizované energetice se jedná o jeden ze způsobů koordinované integrace OZE do distribuovaného energetického systému. Přitom právě koordinovaný přístup k energetice a jejímu dalšímu budování, její odolnost a flexibilita jsou z pohledu naší společnosti klíčové. Již od začátku své existence dodáváme energetické zdroje – kogenerační jednotky – které stabilitu energetické sítě posilují a efektivně přitom nakládají s palivy.

Jestliže jste dočetli až sem, tak vás musí toto témat zajímat. Pokud jste vlastníkem energetického zdroje nebo se o jeho instalaci zajímáte, neváhejte nás kontaktovat. Váš případ s vámi nezávazně zkonzultujeme.

[formidable id=“7″ description=“1″ minimize=“1″]