saperator-bg

Generální oprava kogenerační jednotky ušetřila provozovateli přes 2,5 milionu korun.

calendar 26.07.2023
Náš dlouholetý zákazník, společnost Green Gas DPB, a.s., provozuje jednotku TEDOM Quanto 2000 v již uzavřeném bývalém dole Rychvald na Karvinsku již od roku 2008. Po celou dobu poskytujeme této jednotce na důlní plyn pravidelnou servisní péči. V současné době je celé soustrojí v provozu již 121 000 motohodin, přičemž v červnu 2023 prošlo již druhou generální opravou.

Zájem o generální opravu vyjádřil zákazník na začátku dubna tohoto roku. Ihned jsme zahájili veškeré nutné práce a objednali potřebné náhradní díly včetně služby X-Change od dodavatele motoru společnosti MWM. V rámci této služby dodá zcela shodný typ motoru, který je možné jednoduše vyměnit. Starý motor se pošle zpět výrobci, který jej následně kontroluje, repasuje a případně obnovuje dané díly. Díky této službě a také díky profesionálnímu přístupu našich servisních techniků se nám daří zkracovat standardní dobu odstávky, a to bez vlivu na kvalitu provedení generální opravy.   

Generální oprava byla zahájena 5. června a skončila 20. června. Celková odstávka tedy trvala pouhých 16 dní, což představuje úsporu přibližně 14 dní oproti standardní délce generální opravy. Při výkupní ceně elektřiny cca 4 Kč/1 kWh a průměrné výrobě 1900 kW/hod. to představuje úsporu přesahující 2,5 milionů Kč. V době odstávky byla provedena i celková údržba čerpadel a ventilátorů kapoty, výměna výměníků včetně nové izolace, výměna katalyzátoru, repase jističe generátoru a dalších komponentů.   

Investice do kogenerační technologie je pro provozovatele dlouhodobou záležitostí. Životnost kogenerační jednotky může být i více než 15 let, to ovšem jen za předpokladu, že se provozovatel o kogenerační jednotku dobře stará. Pravidelný servis je proto základním předpokladem pro plynulý chod jednotky.   

Po určité době je také nutné přistoupit ke generální opravě jednotky, která zahrnuje důkladnou kontrolu a údržbu jednotlivých komponentů a systémů. Po stanoveném počtu motohodin dochází také k výměně samotného motoru. Díky tomu dojde k zajištění spolehlivého provozu kogenerační jednotky, zvýší se efektivita jejího provozu a předchází se tak potenciálním výpadkům kogenerační jednotky.