saperator-bg

Dlouhodobá dodávka elektřiny a tepla z kogenerační jednotky vlastněné společností TEDOM a provozované u zákazníka

Zákazník : Líheň Studenec, s.r.o.

Provoz: Líheň kuřat a administrativní prostory  

 

Instalované technologie:

  • Zdroj energie: Kogenerační jednotka TEDOM Cento 200
  • Elektrický výkon: 200 kW
  • Využitelný tepelný výkon: 236 kW
  • Akumulační nádrž topné vody: 20 m³
 

Popis provozu:

Kogenerační jednotka bude zásobovat elektřinou a teplem výrobní a administrativní prostory zákazníka. Provoz jednotky se předpokládá 5840 h/rok.  Veškerá elektřina bude spotřebována v provozu zákazníka. Přetoky elektřiny do sítě nejsou povoleny. Teplo bude dodáváno do teplovodní kotelny a z velké míry nahradí provoz plynových kotlů zákazníka, které budou fungovat jako záloha a špičkovací zdroj.  Zákazníkovi nabízíme úsporu ve výši 5 % z jeho výrobní  ceny tepla a slevu ve výši 100 % z distribučních poplatků a plateb za POZE za elektřinu dodanou z výrobny.  

Informace o výrobě a úsporách:

  • Vyrobená elektřina: 1 133 MWh/rok
  • Vyrobené teplo: 5 193 GJ/rok
  • Úspora zákazníka na teple: 186 000,- Kč/rok
  • Úspora zákazníka na elektřině: 270 000,- Kč/rok
  • Nájem za prostory pro technologii: 50 000,-Kč/rok
  • Celková úspora pro zákazníka: 505 000,- Kč/rok