saperator-bg

W Polsce założyliśmy nową spółkę i planujemy budować i eksploatować źródła niskoemisyjne o mocy 10 MWe rocznie

calendar 12.04.2024
Wraz z naszym polskim partnerem, Polimex Mostostal, utworzyliśmy spółkę Polimex Energo, która będzie budować i obsługiwać portfel jednostek kogeneracyjnych dla polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych i przemysłowych. Są one nadal w dużej mierze uzależnione od węgla i wymagają transformacji.

Nowa spółka, Polimex Energo, będzie wspólnym przedsięwzięciem czeskiej firmy TEDOM i polskiej spółki energetycznej Polimex Mostostal z 50% udziałem. Utworzenie spółki zostało zatwierdzone przez organy antymonopolowe obu krajów.

Polimex Energo zainstaluje nową jednostkę kogeneracyjną TEDOM bezpłatnie dla klientów korporacyjnych i firm ciepłowniczych, dostarczając ciepło po niższej cenie niż w przypadku własnego kotła gazowego. Oprócz ciepła w korzystnej cenie i modernizacji systemu grzewczego bez konieczności wydatkowania własnych środków, klienci otrzymają również stabilny dochód z wynajmu gruntu, na którym zainstalowano jednostkę.

Press info