saperator-bg

Vladimír Hlavinka został członkiem Komitetu Wykonawczego COGEN Europe

calendar 06.03.2023
Podczas dorocznej konferencji Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kogeneracji COGEN Europe, która odbyła się w październiku 2022, dyrektor generalny TEDOM Vladimír Hlavinka został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia.

Komitet Wykonawczy składa się z 14 ekspertów ds. kogeneracji, z których każdy reprezentuje krajowe stowarzyszenie COGEN, członka wykonawczego lub pełnoprawnego członka. Komitetowi Wykonawczemu przewodniczy przewodniczący COGEN Europe, a uczestniczy w nim dyrektor zarządzający COGEN Europe. Spotyka się cztery razy w roku, a jego funkcje to głównie:

  • nadzorowanie działalności stowarzyszenia COGEN Europe, udzielanie porad i pomocy w zakresie zarządzania, zachowania ostrożności finansowej i zapewnienia rekrutacji personelu Stowarzyszenia,
  • udział w formułowaniu polityki Stowarzyszenia COGEN Europe.

Oprócz przedstawicieli stowarzyszeń krajowych w skład Komitetu Wykonawczego wchodzą również inni przedstawiciele spośród producentów technologii kogeneracyjnych, takich jak na przykład AB Energy, Siemens Energy, Innio lub 2G Energy. Wybór Vladimíra Hlavinki na to stanowisko jest więc wyrazem uznania dla pozycji TEDOM wśród liczących się subiektów w sektorze kogeneracji.