saperator-bg

Kolejna spółka – TEDOM trading s.r.o. – dodana do Grupy TEDOM

calendar 29.04.2022
TEDOM trading specjalizuje się w handlu energią elektryczną i gazową na rynku giełdowym i pozagiełdowym, w usługach bilansowych i dyspozytorskich, a także w rozwoju oprogramowania do zarządzania portfelem energetycznym. Nowa spółka powstała w wyniku przejęcia 50% udziałów w spółce handlowej Central European Energy Services s.r.o. (CEES).

Z pomocą TEDOM trading, firmie TEDOM uda się stworzyć swój własny ekosystem energetyczny. Proces ten rozpoczyna się od faktycznej produkcji jednostek kogeneracyjnych, następnie ich eksploatacji i produkcji energii pod skrzydłami TEDOM Power, a kończy się sprzedażą detaliczną wyprodukowanej energii klientom końcowym przez TEDOM energie. W związku z tym spółka TEDOM trading stała się kolejnym krokiem w kierunku stworzenia szerokiego portfela usług całej Grupy.

“Jest to długoterminowa strategia Grupy TEDOM. Naszą wizją jest przejście od samej produkcji jednostek kogeneracyjnych do inteligentnej energetyki, czyli nowego modelu energetyki, który charakteryzuje się przede wszystkim decentralizacją różnych źródeł energii” – mówi Vladimír Hlavinka, CEO firmy TEDOM.

Spółka TEDOM trading będzie sprzedawać lub kupować wytworzoną przez siebie energię na rynku hurtowym, ale jednocześnie, dzięki własnemu blokowi agregacyjnemu, będzie mogła świadczyć usługi bilansowania mocy dla Czeskiego Systemu Przesyłowego (ČEPS), utrzymując w ten sposób stabilność w momentach niedoboru lub nadwyżki mocy w sieci. Aby świadczyć tę usługę, wiosną 2022 roku spółka TEDOM uzyskała niezbędną certyfikację.

“Obecnie TEDOM jest w stanie zaoferować swoim klientom interesujące modele biznesowe, począwszy od podłączenia do bloku agregacyjnego, a skończywszy na stworzeniu własnego bloku w oparciu o udzieloną licencję na oprogramowanie bloku agregacyjnego. Potencjał jednostek kogeneracyjnych, elektrowni fotowoltaicznych lub innych małych źródeł energii można w pełni wykorzystać tylko poprzez połączenie tego potencjału w wirtualną elektrownię ” – wyjaśnił Vladimír Hlavinka.