saperator-bg

Wymiennik ciepła spalin

Nowoczesna energetyka

Wymiennik ciepła spalin jest opcjonalnym elementem jednostki kogeneracyjnej, który służy do zwiększenia ogólnej efektywności energetycznej. Jego główną funkcją jest wykorzystanie gorących gazów spalinowych powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej i przekształcenie ich w gorącą wodę lub powietrze. W ten sposób straty ciepła są minimalizowane i zwiększa się ogólna moc energetyczna systemu. Wymienniki ciepła spalin przyczyniają się zatem do trwałości i sprawności układu kogeneracyjnego.