saperator-bg

Scentralizowane systemy dostawy ciepła

Miejsca zastosowania

Ciepłownie są odpowiednimi obiektami do zastosowania kogeneracji. Jednostki kogeneracyjne w ciepłowniach mogą wytwarzać energię elektryczną do sieci w wysoce efektywny sposób i jednocześnie dostarczać ciepło do okolicznych gospodarstw domowych lub obiektów przemysłowych. Produkcja w miejscu zużycia zmniejsza straty energii i koszty eksploatacji. Ponadto, dzięki możliwości szybkiego reagowania na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, kogeneracja przyczynia się do stabilności energetycznej i zrównoważonego rozwoju infrastruktury miejskiej. Jednostki kogeneracyjne w ciepłowniach zmniejszają również emisję CO2, co ma pozytywny wpływ na środowisko.