saperator-bg

District heating

Places of application

Teplárny jsou vhodným provozem pro uplatnění kogenerace. Kogenerační jednotky v teplárnách mohou vysoce efektivně vyrábět elektřinu do rozvodné sítě a zároveň dodávat teplo do okolních domácností nebo průmyslových zařízení. Výroba v místě spotřeby snižuje ztráty energie a náklady na provoz. Díky schopnosti rychle reagovat na změny v poptávce po elektřině a teple přispívá navíc kogenerace k energetické stabilitě a udržitelnosti městských infrastruktur. Kogenerační jednotky v teplárnách také snižují emise CO2, což má pozitivní dopad na životní prostředí.