saperator-bg

Praca awaryjna

Nowoczesna energetyka

Jednostki kogeneracyjne mogą współpracować z nadrzędnym systemem dystrybucyjnym w kilku podstawowych modelach pracy. W trybie pracy równoległej jednostka pracuje równolegle z główną siecią dystrybucyjną, co pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła na potrzeby lokalne, podczas gdy nadwyżka energii elektrycznej może być sprzedawana do sieci. W trybie pracy wyspowej jednostka działa niezależnie od sieci zewnętrznej, co jest przydatne w przypadku awarii zasilania lub w odległych miejscach. Praca w trybie awaryjnym zapewnia nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i ciepła w przypadku awarii. Te tryby pracy zapewniają elastyczność i niezawodność systemów energetycznych.