saperator-bg

Monitoring online

Nowoczesna energetyka

Monitoring online jednostek kogeneracyjnych umożliwia monitorowanie pracy i stanu technicznego jednostek kogeneracyjnych w czasie rzeczywistym, dzięki połączeniu internetowemu i bezpiecznemu interfejsowi. Jednostkę można uruchomić lub wyłączyć zdalnie, dostępne są również inne ustawienia. Dzięki temu można szybko reagować na niestandardowe stany techniczne maszyn, a często nawet im zapobiegać. Pozwala to również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ dostępne dane znacznie skracają czas przestoju jednostki kogeneracyjnej.