saperator-bg

Kogeneracja

Nowoczesna energetyka

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, czyli kogeneracja, to metoda wytwarzania energii elektrycznej, w której ciepło powstające w procesie produkcji energii elektrycznej jest wykorzystywane w użyteczny sposób. Pozwala to uzyskać bardzo wysoką sprawność wykorzystania energii zawartej w paliwie. Jednocześnie proces ten minimalizuje straty występujące w tradycyjnej produkcji energii elektrycznej. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu „ciepła odpadowego” skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła pozwala zaoszczędzić aż do 70% energii zawartej w paliwie w porównaniu do oddzielnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.