saperator-bg

Jednostka kogeneracyjna

Nowoczesna energetyka

Jednostka kogeneracyjna to urządzenie energetyczne, które jednocześnie wytwarza energię elektryczną i ciepłą wodę z jednego źródła (paliwa mogą się różnić: gaz ziemny, różne rodzaje biogazów itp.) W procesie tym wykorzystuje się ciepło odpadowe powstające podczas wytwarzania energii elektrycznej, zwiększając w ten sposób sprawność i obniżając koszty energetyczne. Jednostki kogeneracyjne znajdują zastosowanie w wielu obszarach, gdzie pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo dzięki elastyczności swojego działania, jednostki kogeneracyjne mają kluczowe znaczenie dla nowoczesnego sektora energetycznego, ponieważ dobrze uzupełniają się z odnawialnymi źródłami energii.