saperator-bg

Hotel/budynek administracyjny/szpital

Miejsca zastosowania

Hotele i budynki administracyjne są odpowiednimi miejscami do wdrażania kogeneracji. Obiekty te wymagają jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby ciepłej wody, ogrzewania, chłodzenia i eksploatacji. Jednostki kogeneracyjne przynoszą korzyści ekonomiczne i środowiskowe, ponieważ wytwarzają tę energię jednocześnie i lokalnie, co zwiększa sprawność energetyczną i obniża całkowite koszty energii. Ponadto mogą one reagować na szczytowe obciążenia sieci, zwiększając niezawodność dostaw energii elektrycznej. Kogeneracja zmniejsza również emisję gazów cieplarnianych, co jest ważne dla zrównoważonego rozwoju i śladu ekologicznego eksploatacji, szczególnie na obszarach miejskich.