saperator-bg

Hotel / administrative building / hospital

Places of application

Hotely a administrativní budovy jsou vhodnými místy pro nasazení kogenerace. Tyto provozy vyžadují současně elektřinu a teplo na teplou vodu, pro vytápění, chlazení a provoz. Kogenerační jednotky přinášejí ekonomické a ekologické výhody, protože vytvářejí tuto energii ve stejný okamžik a lokálně, což zvyšuje energetickou účinnost a snižuje celkové náklady na energii. Navíc mohou reagovat na špičkové zatížení sítě, což zlepšuje spolehlivost dodávky elektřiny. Kogenerace také snižuje emise skleníkových plynů, což je důležité pro udržitelnost a ekologickou stopu provozů hlavně v městských zástavbách.