saperator-bg

Biogazownia

Miejsca zastosowania

Biogazownia jest idealnym obiektem do zastosowania kogeneracji. Biogazownia przetwarza odpady organiczne lub pozostałości roślinne i wytwarza z nich biogaz zawierający metan. Jednostka kogeneracyjna może ten biogaz efektywnie spalić i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło. Zwiększa to efektywność energetyczną eksploatacji. Sam proces zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i wzmacnia trwałość systemu energetycznego. Biogazownia w połączeniu z kogeneracją promuje czystą energetykę, a jednocześnie przetwarza odpady organiczne, co pozytywnie wpływa na środowisko. Ponadto, pozostały materiał służy jako nawóz.