saperator-bg

Biogas plant

Places of application

Bioplynová stanice je ideálním provozem pro uplatnění kogenerace. Stanice zpracovává organický odpad nebo rostlinné zbytky a vytváří z nich bioplyn obsahující metan. Kogenerační jednotka může tento bioplyn efektivně spalovat a produkovat elektřinu a teplo současně. Tím se zvyšuje energetická efektivita provozu. Samotný proces snižuje emise skleníkových plynů a posiluje udržitelnost energetického systému. Bioplynová stanice ve spojení s kogenerací podporuje čistou energetiku a zároveň recykluje organický odpad, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Zbytkový materiál navíc slouží jako hnojivo.