saperator-bg

Agregator elastyczności

Modern energy sector

Agregator elastyczności jest kluczowym podmiotem w nowoczesnym ekosystemie energetycznym. Jego zadaniem jest gromadzenie i efektywne koordynowanie elastyczności od małych producentów energii elektrycznej, którzy w przeciwnym razie nie byliby w stanie wejść na rynek energetyczny. Rynek energetyczny ma minimalne wymagania dotyczące wielkości danego źródła, co wiąże się właśnie z potrzebę agregacji. Agregator zajmuje się zatem technicznym podłączeniem źródeł, kwestiami umownymi, a także zdalnym zarządzaniem poszczególnych źródeł. Ważnym elementem jest zatem samo oprogramowanie, które monitoruje i optymalizuje dostępną elastyczność w czasie rzeczywistym na rynku energetycznym. Umożliwia to efektywną aktywację źródeł w najbardziej odpowiednich momentach.