Kogenerační jednotky na biometan představují alternativní využití bioplynu. Biometan, získávaný z organických materiálů, jako jsou zemědělské zbytky, skládkový plyn nebo organický odpad, slouží po důkladném vyčištění jako palivo pro kogenerační jednotky. Ty mohou tento plyn efektivně spalovat pro produkci elektřiny a tepla s nízkými emisemi CO2. Biometan je tak cenným obnovitelným zdrojem energie, jehož využívání minimalizuje ekologický dopad generování tepla a elektřiny.